Vítáme Vás na stránkách společnosti ELCOMT

Naše společnost v rámci zkvalitnění a optimalizace provozu energetických zařízení nabízí služby, které potřebuje každý odběratel energie, který má zájem o optimální tok svých financí.

Vzhledem k tomu, že ne u všech vlastníků a nájemců energetických zařízení je obvyklé dodržování všech zákonných norem a postupů vyplývajících z provozu energ. zařízení, nabízíme služby k zefektivnění a snížení provozních nákladů těchto zařízení a to zvláště v době, kdy ceny energií jsou významnou položkou v rozpočtu Vaší společnosti.

Účelem společnosti ELCOMT je zkvalitnit činnost a funkci následujících oblastí :

 provoz zdrojů a soustav zásobovaných ze sítí dodavatelů energií
 zajišťovat provoz a údržbu transformačních stanic
 zajišťovat komplexní agendu příslušející pro provoz V.O. ( velkoodběr )
 snížení nákladů vyplývajících z provozu těchto energetických zařízení
 veškerou odpovědnost za smluvní podmínky ze strany dodavatele energie přebírá společnost.

Rádi bychom Vás informovali o současných kontrolách uplatňování zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 14. února 2002, které provádí Česká inspekce životního prostředí. Prováděné kontroly jsou vzhledem ke vstupu ČR do Evropské Unie velmi důsledné! Náš kompletní servis - převzetí a zpracování veškerých náležitosti vedoucí k naplnění podstaty uvedeného zákona.

Podrobnější informace – viz ochrana ovzduší.