Profil firmy

Společnost Elcomt vznikla v roce 1991 na základě potřeby restrukturalizace stávajících státních podniků na soukromé subjekty a tím vznikla potřeba převzít agendu velkoodběratelů el. energie. Vstup zejména zahraničních společností na domácí trh vyvolal nutnost tyto firmy nasměrovat na zdejší dodavatele el. energie. Pro tyto subjekty jsme zprvu pod záštitou naší společnosti vystupovali jako poradensko – dodavatelská společnost. Postupem času jsme převzali kompletní agendu do vlastní správy. Na počátku devadesátých let jsme se též podíleli na obnově využívání el. zdrojů, když jsme stáli u zrodu aplikace nových systémů na poli světelné techniky a její regulace. Naše společnost implementovala několik těchto komplexních systému světelné optimalizace a regulace zejména na velké státní subjekty jako např.: školství, celní správa a městské úřady. Společnost se také zabývala rekonstrukcí již zastaralých energetických zařízení jako jsou např. silové a kompenzační rozvaděče, instalace podružných systému, renovace silových vedení.
Společnost se také etablovala na poli elektrického a teplovodního vytápění. Instalovali jsme několik podlahových vytápěcích systémů s regulací, taktéž zajistili rekonstrukce výměníkových stanic připojených do sítí Pražské teplárenské, a.s.

Do dnešních dnů je stále na energetickém trhu pro velkoodběratele mnoho nezodpovězených otázek a stále s jeho růstem přibývá. Společnost ELCOMT tedy již mnoho let pomáhá velkoodběratelům právě hledáním optimalizací jejich provozu, čímž významně snižuje jejich výdaje. Veškeré naše dosavadní úsilí na energetickém trhu je podpořeno dlouholetou spoluprací s ředitelstvím obchodu PRE, a.s. a provozními úseky pro zásobovací oblasti PRE, a.s. Jsme držiteli vyhlášky č. 50/78 Sb. a licence opravňující k distribuci el. energie, vydané Energetickým regulačním úřadem. Nově se společnost ELCOMT zapojila do projektu spojeného se vstupem ČR do Evropské Unie a provozuje novou divizi, která se zabývá vypracováváním provozních řádu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů. V současné době zastupujeme několik velkoodběratelů v oblasti energetického hospodářství. Jednatel společnosti je podílníkem ve firmě, která se zabývá montážní činností v oboru elektro – silnoproud a je oprávněna (pověření PRE, a.s.) provádět montážní práce na veškerém zařízení PRE, a.s. Našimi zákazníky jsou velké podnikatelské subjekty, taktéž však i soukromé osoby. Klepnutím na uvedený odkaz zobrazíte výběr z našich referencí.

Václav Nussbauer  
jednatel firmy