Ochrana ovzduší

UPOZORŇUJEME!

Rádi bychom Vás informovali o současných kontrolách uplatňování zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 14. února 2002, které provádí Česká inspekce životního prostředí.
Prováděné kontroly jsou vzhledem ke vstupu ČR do Evropské Unie velmi důsledné!
Sankce, které vyplývají při nesplnění povinností v uvedeném zákoně se mohou pohybovat pro Vaší společnost až do výše 2 000 000 Kč.

Nabízíme Vám komplexní servis, který si klade za úkol převzít a zpracovat veškeré náležitosti vedoucí k naplnění podstaty uvedeného zákona. Vzhledem k neodkladným lhůtám a sankcím, které stanovuje inspekce životního prostředí Vám proto doporučujeme naléhavě se zabývat touto záležitostí.

V současné době Vám nabízíme naše služby za velmi výhodných podmínek.

Při objednání našich služeb do 29.2.2004 je cena pro Vás pouze 15 000,- Kč
V ceně je zahrnut kompletní servis - převzetí a zpracování veškerých náležitosti vedoucí k naplnění podstaty uvedeného zákona (pokud se jedná o obvyklý případ – jinak se cena stanovuje individuálně).

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na uvedených telefonních číslech nebo emailem. Po domluvě bychom Vás rádi osobně navštívili, probrali podrobnosti a možnosti spolupráce.

Níže naleznete podrobnější informace o povinností splnění zákona
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.
Kliknutím na tento odkaz zobrazíte kompletní znění zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

•••


Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů, v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen „provozní řád“)

Provozovatelé zvláště velkých a velkých (nad 5MW a nad 50MW) stacionárních zdrojů jsou povinni podle § 11 odst. 2 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší vypracovat ve lhůtě stanovené inspekcí provozní řád a předložit jeho návrh ke schválení na příslušný odbor životního prostředí.

Podle § 11 odst. 1 písm. e) zák. č. 86/2002 Sb., je povinnost provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů vést provozní evidenci .

Podle § 13 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb., je povinnost provozovatelů středních (nad 250 kW) stacionárních zdrojů zpracovat z údajů provozní evidence souhrnnou provozní evidenci u každého provozovaného stacionárního zdroje za kalendářní rok a předat jí okresnímu úřadu do 15. února následujícího roku.

Podle § 40 odst. 2 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, uloží inspekce provozovateli zvláště velkého nebo velkého stacionárního zdroje pokutu ve výši od 10 000 do 2 000 000 Kč, který poruší alespoň jednu z povinností uvedených v § 3 nebo § 11 odst. 1 písm. c), d), e), g), i) až n) a s) nebo v § 11 odst. 2.

Podle § 38 odst. 2 písm. a) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, může orgán ochrany ovzduší omezit nebo zastavit provoz stacionárního zdroje, pokud na tento zdroj nebylo vydáno stanovisko nebo povolení podle § 17 odst. 1 nebo dost. 2 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.